Aanbod

Na een vrijblijvende kennismakingswandeling van ongeveer 20 minuten maak ik een begeleidingsvoorstel waarin ik aangeef wat ik denk dat nodig is om een antwoord te vinden op jouw vraag.  Hierin vind je het aantal gesprekken, eventuele aanvullende instrumenten en de kosten.

Op veel van de vragen of thema’s vinden we in 4 tot 5 wandelingen een antwoord, na iedere wandeling ga je met concrete opdrachten aan de slag zodat je ook tussen de wandelingen door vorderingen maakt en je de inzichten uit de wandelingen kan toepassen.

Voorbeelden van wandelcoachprogramma’s die ik graag inzet:

  • Perspectief aan Zee met Birkman: 

In dit wandelprogramma van 4 wandelingen en een Birkman terugkoppelgesprek sta ik samen met jou stil bij jouw loopbaan en leven tot nu toe. Naast bovengenoemde contactmomenten in de natuur van het Zuid-Hollandslandschap,  is er tussen de wandelingen door, contact via de mail of app. over inzichten, opdrachten en ondernomen acties. Vanuit verschillende perspectieven  kijken we naar wat er is, wat je wilt behouden en wat je wilt veranderen. Je zult ontdekken en gaan zien dat er een Zee aan Perspectief is. Vanuit compassie help ik je te kijken naar wie je bent, wat je wilt en waar jij voor staat.  Dit geeft vertrouwen en lef om keuzes te maken en de wegen te bewandelen die jij wilt bewandelen.

Ik maak in dit programma gebruik van het zelfbeoordelingsinstrument Birkman, dit is een krachtig instrument dat je snel inzicht geeft in je interesses, voorkeurstijl, behoeften en gedrag onder stress.  Het geeft je duidelijke handvatten, tips om je eigen stress te reguleren, leert je beter zorgen voor je eigen behoeften en geeft zicht op jouw kwaliteiten en mogelijkheden. De terugkoppeling van dit instrument vindt binnen plaats, gewoon aan een tafel met stoel om zo in alle rust de rapportage te kunnen bespreken. Je krijgt na afloop de rapportage mee in een map. Naast de Birkman zet ik verschillende inzichtgevende oefeningen en opdrachten in, tijdens de wandelingen in de natuur. Dit programma sluit goed aan op vragen op het gebied van loopbaan, vinden van perspectief in leven en werk en het maken van keuzes, loslaten van het oude en ruimte maken voor iets nieuws. Indien gewenst en in overleg kan sollicitatieondersteuning worden toegevoegd aan van dit programma.

  • Verbinden zonder jezelf te verliezen:

In dit wandelcoach programma staat het ervaren en voelen van verbinding centraal. Verbindingen met jezelf, met andere mensen en jouw omgeving. Mensen die erg gevoelig zijn voor emoties, oordelen en verwachtingen van anderen en zichzelf, hebben veel baat bij dit programma. Het helpt om de juiste balans te vinden. Vanuit zelfinzicht en met compassie leer ik je kijken naar wie je werkelijk bent, wat je wilt. Samen verzamelen we moed om de wegen te bewandelen die je wilt bewandelen. De natuur van het Zuid-Hollandslandschap stimuleert verbinding en inspireert om anders naar verbindingen te kijken. Ik maak in dit programma gebruik van het zelfbeoordelingsinstrument Birkman, dit is een krachtig instrument dat je snel inzicht geeft in je interesses, voorkeurstijl, behoeften en gedrag onder stress. Juist bij verbindingsvragen is het managen en accepteren van eigen behoeften essentieel om weer in balans te komen en de verbinding met anderen en jezelf aan te gaan. De terugkoppeling van dit instrument vindt binnen plaats, gewoon aan een tafel met stoel om zo in alle rust de rapportage te kunnen bespreken. Je krijgt na afloop de rapportage mee in een map. Naast de Birkman maak ik gebruik van verschillende inzichtgevende oefeningen en opdrachten tijdens de wandelingen in de natuur. Dit programma sluit goed aan op vragen rond verbindingsthema’s, moeite hebben jezelf te zijn en te laten zien in werk of leven. Het gevoel hebben je veel te moeten aanpassen aan verwachtingen van anderen.

Locatie:

Ik wandel in de mooie natuur van Nationaal Park Hollandse Duinen. Het Nationaal Park Hollandse Duinen is een groot gebied van 43 kilometer lang en 8,5 km breed. Met zo’n 200 km2 omvat het een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag.

Meestal start ik mijn wandelingen vanuit de parkeerplaats van Landgoed Ockenburg. We verkennen het landgoed en aanpalende gebieden zoals Solleveld, Hyacinthenbos, en wandelen over het strand langs de prachtige Noordzee.   In overleg kunnen we ook vanuit een ander punt vertrekken als dat voor jou beter uitkomt.

We wandelen buiten, weer of geen weer (extreme weeromstandigheden uitgezonderd). De buitenlucht, de beweging en de prachtige bossen en duingebieden, onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen geven ruimte en zeer goede resultaten. De buitenlucht geeft je een fris gevoel, je voelt de wind en ziet de natuur.

LinkedIn