Privacy

Privacybeleid

Zee aan Perspectief kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zee aan Perspectief, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zee aan Perspectief verstrekt.

Zee aan Perspectief kan de volgende gegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

WAAROM Zee aan Perspectief GEGEVENS NODIG HEEFT

Zee aan Perspectief verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Zee aan Perspectief uw persoonsgegevens gebruiken om zo een overeenkomst financieel en administratief af te handelen.

HOE LANG Zee aan Perspectief GEGEVENS BEWAART
Zee aan Perspectief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Zee aan Perspectief hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Zee aan Perspectief zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

DELEN MET ANDEREN
Zee aan Perspectief verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Zee aan Perspectief worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zee aan Perspectief gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Annette@Zeeaanperspectief.nl

Zee aan Perspectief zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Zee aan Perspectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zee aan Perspectief maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zee aan Perspectief verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zee aan Perspectief op via Annette@Zeeaanperspectief.nl

Zee aan Perspectief.nl is een website van Annette Bol Coaching, Annette is als volgt te bereiken:
Postadres: Rijnweg 144, 2681 ST Monster
Vestigingsadres: Rijnweg 144, 2681 ST Monster
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KvK 68748620
E-mailadres: Annette@zeeaanperspectief.nl

KLACHTENREGLEMENT:

Als Lid van de Beroepsvereniging NOLOC houd ik me aan  de gedragscode zoals vastgesteld door Noloc.  Mocht u toch klachten hebben dan kunt u die indienen, ik verwijs u voor de procedure naar het reglement  van klachten afhandelen van NOLOC

LinkedIn